minParserPasses = 1; // min number of parser recursive loops or passes $modx->maxParserPasses = 10; // max number of parser recursive loops or passes $modx->dumpSQL = false; $modx->dumpSnippets = false; // feed the parser the execution start time $modx->dumpPlugins = false; $modx->tstart = $_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT']; $modx->mstart = $mstart; // Debugging mode: $modx->stopOnNotice = false; // Don't show PHP errors to the public if(!isset($_SESSION['mgrValidated']) || !$_SESSION['mgrValidated']) { @ini_set("display_errors","0"); } if(MODX_CLI){ @set_time_limit(0); @ini_set('max_execution_time',0); } // execute the parser if index.php was not included if (!MODX_API_MODE && !MODX_CLI) { $modx->executeParser(); }